STARTOM OSSAFFÄRSIDÉ OCH VISION
Lager

Vi kan lagra allt som går igenom en lastport och istället för eget lager så kan ni växa tryggt med oss. Vi kan också erbjuda olika typer av lagerformer.
Idag kan DPC erbjuda företag en komplett lager och logistikanläggning med tillhörande kringtjänster i egen fastighet i Älvsered.
Med dessa lagerresurser kommer vi att växa tillsammans med kunderna. Vi är hårt kundfokuserade och även flexibla. Därför kommer vi inte säga nej till ett samarbete på grund av brist på lagerytor.


DPC är en trygg 3PL-partner. Vårt Logistikcenters erbjuder de bästa lösningarna för hantering av mindre gods och enskilda produkter som skall ompackas och distribueras ut till slutkund. Tillsammans med våra stödtjänster erbjuder vi B2C och B2B-kunder en komplett lösning för e-handel och distanshandel samt för övriga företagskunder som har behov av ompackning innan distribution till butik eller slutkund.
Lager
Kundtjänst
Plock & Pack
Transport & Porto
DPC 3PL Solutions
Falkenbergsvägen 10
310 63 Älvsered
Mob: 070-67 08 707
Tel: 0325-14 51 50
Mail: info@dpc3pl.se
E-HANDEL - VI GÖR DET ENKELT